Historia Karpacza

Historia Karpacza

Pierwsze wzmianki o Karpaczu pochodzą z XV w. W miejscu współczesnego miasta istniało kilka niezależnych osad, których powstanie wiąże się z wydobyciem złota, kamieni półszlachetnych oraz rudy żelaza. Na potrzeby górnictwa i hutnictwa wycinano lasy, wytwarzano węgiel drzewny. …

Karpacz – Położenie

Karpacz – Położenie

Miasto Karpacz zamieszkane przez około 5 tys. osób, położone u podnóża Śnieżki, w dolinie Łomnicy i jej dopływów: Łomniczki, Bystrzyka, Budniczej Strugi i Dzikiego Potoku, na wysokości 480-880 m n.p.m. W Karpaczu znajdowała się końcowa stacja linii …

Schronisko PTTK „Nad Łomniczką”

Schronisko PTTK „Nad Łomniczką” (1002 m n.p.m.) – pierwsza w tym miejscu była pasterska buda (XIX w.), później zbudowano szałas myśliwski. Michael Melzz Mysłakowic w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. zmienił go w gospodę. Obok stanęła inna gospoda (Melzergrundbaude), i to …

Kocioł Łomniczki

Kocioł Łomniczki – największy i najgłębszy z polodowcowych kotłów Karkonoszy, podcinający północne zbocza Równi pod Śnieżką. Od pozostałych kotłów różni się brakiem moren. Ściany kotła osiągają wysokość 100 m. Stanowi obszar źródliskowy Łomniczki i Złotego Potoku. Zachodnim zboczem kotła, Jarem …

Śnieżka

Śnieżka (1602 m n.p.m.), nosiła także nazwy: Mons Giganteus, Riesen-koppe, Riesenberg, Schneekoppe, Pahrbek Sneżny, Sneżovka, Sneżka, Góra Olbrzymia, Śnieżna Kopa – jest nie tylko najwyższym szczytem pasma Karkonoszy, ale także całych Sudetów. Wysokość zawdzięcza budowie geologicznej: jest zbudowana z hornfelsów, …

Schronisko „Pod Śnieżką”

Schronisko „Pod Śnieżką” (poprzednia nazwa „Śląski Dom”) – pierwsze schronisko stanęło tu w 1847 r., po pożarze zostało odbudowane 1904 r. Obecny budynek wzniesiono w 1922 r.

Po wojnie w 1946 r. Dolnośląska Spółdzielnia Turystyczna otworzyła ponownie schronisko (noszące wówczas …

Przełęcz pod Śnieżką

Przełęcz pod Śnieżką (1394 m n.p.m.) – przewężenie i obniżenie w Głównym Grzbiecie Karkonoszy, między Równią pod Śnieżką a Śnieżką. Od północy podcięte Kotłem Łomniczki, a od południa Upskou jamou. Stanowi dogodny punkt widokowy. Pod przełęczą stoi duży budynek schroniska„Pod …

Równia pod Śnieżką

Równia pod Śnieżką – rozległe spłaszczenie o powierzchni 9 km² na wysokości 1400-1446 m n.p.m., położone w obrębie Głównego Grzbietu między Spaloną Strażnicą, Przełęczą pod Śnieżką, Studnićni horou i Lućni horou. Jeden z najcenniejszych obszarów pod względem przyrodniczym w Karkonoszach. …

Kotły Wielkiego i Małego Stawu

Kotły Wielkiego i Małego Stawu. Kocioł Wielkiego Stawu, choć w nazwie ma „wielki” to jest nieco mniejszy i mniej skalisty od sąsiedniego Kotła Małego Stawu. Obydwa kotły są pochodzenia polodowcowego; oddziela je grzbiet skalny – Owcze Żebro. Na dnie kotła, …

Smogornia

Smogornia (1489 m n.p.m.) – najwyższy we wschodniej części Karkonoszy i trzeci pod względem wysokości szczyt w Sudetach, jest położony na granicy państwa, w Głównym Grzbiecie Karkonoszy. Rozległy masyw górski ze spłaszczonym wierzchołkiem pokrywają granitowe rumowiska skalne oraz porastają płaty …