Schronisko „Pod Śnieżką”

Schronisko „Pod Śnieżką” (poprzednia nazwa „Śląski Dom”) – pierwsze schronisko stanęło tu w 1847 r., po pożarze zostało odbudowane 1904 r. Obecny budynek wzniesiono w 1922 r.

Po wojnie w 1946 r. Dolnośląska Spółdzielnia Turystyczna otworzyła ponownie schronisko (noszące wówczas imię Stanisława Wyspiańskiego) pod nazwą „Śląski Dom”. Po przejęciu przez PTTK nadano mu obecną nazwę. Budynek został wydzierżawiony przez WOP i urządzono w nim strażnicę graniczną. Dziś mieści się tu tylko bufet dla turystów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *